Haikus de la vida en comú

Lo gos embornant
tota la nit i a l’alba,
crostes d’ametla.

Faig un bon raïm.
Quan marxen les avespes,
cullo carcasses.

Menjar escarabats
és la manera que tinc
de tastar figues.

El gat és el rei.
Al ratolí se’l menja
però a mi em desploma.

_20170902_113207