Haikus del garrofer

Al bancal llaurat,
és lo coll del garrofer
qui aguanta el puntal.

Ni les ventades
han pogut esgaïar-lo.
Una solada.

Pel marge solcit
encara es poden collir
alguns espàrrecs.