Haikus del pelacanyes

No té cap pressa,
però les tomateres sí!
lo pelacanyes.

Parat al ressol,
pensa en les mussaranyes.
Brunzir d’abelles.

Un tall rovellat
per espellofar versos,
li fa de ploma.

1976.68

Paul Cézanne. Retrat de camperol (1906).