Camí de la rabosa

cami

Camí boirós entre joncs,
aigues i silencis

Llum pàl.lida de l’albada