Mecànica de fluids (I. Viscositat)

La viscositat dels fluids
és la capacitat que tenen
d’oposar-se al seu propi fluxe.

Un peu atrapat als baixos del llençol
pugna per alliberar-se
amb un esforç extenuant.

L’augment de l’escalfor del fluid
en produeix una minva
de la viscositat, palpable.

Quan la taca es refredi
no serà gens agradable
la sensació de fredor a l’esquena.

La força amb la que el fluid
arrastra els fluids adjacents,
en determina la viscositat.

El coixi fa molta olor
després d’haver-te’l posat
a sota de la ronyonada.

La composició del fluid i la pressió
també en condicionen
la viscositat i el fluxe.

Només de pensar en menjar,
diràs que ja noto el gust
de les torrades a la boca.

000299900