La cranca

cranca1

Les onades trenquen contra el rocar
i deixen bassetes d’aigua entre les pedres,
l’olor d’algues perfuma l’aire.
Una cranca resta impàvida a l’escuma que l’esquitxa.

cranca2

La garbinada arrenca cristalls de sal i d’arena
de la crosta roenta de la platja.
La cranca s’arrecera de les fiblades
en una duna, entre les soses.

IMG_20140701_135618

La bandera d’este país du trossos de l’arrossal,
de la muntanya i la mar i núvols de vent de dalt.
La cranca ha parat de barrinar
i s’embriaga amb l’aroma de l’arròs madur.