Haikus de l’hort

hort1

Frec de l’aixada
amb la terra esponjosa,
aigua cap al solc.

 

Pàmpol perfumat,
lleterola entre els llavis,
l’ombra exquisita.

figuera

Un doll de vidre,
caragol que navega
enmig la remor.

 

Brunzits narcòtics
entre dolces fragàncies,
vigila el tàban!