Cardiopatia

El cor d’un poeta no batega,
galopa aixecant pols
de lletres minerals.
No només el cor,
sinó tots els seus òrgans
trontollen de febra xonera.
Al poeta que li batega el cor,
està mort,
com a poeta.

cardiopatia